UDG - Universitat de Girona.

Grau en Criminologia

UDG - Universitat de Girona.
En Girona (España)

Precio a consultar

Información importante

Tipología Título propio
Lugar Girona (España)
Inicio Fechas a escoger
  • Título propio
  • Girona (España)
  • Inicio:
    Fechas a escoger
Descripción

La criminalitat i els conflictes socials formen part de la mateixa organització social i, de fet, en els últims temps sembla que la tendència és l’agudització del poder penal estatal. Per aquesta raó és imprescindible que la societat disposi de professionals que tinguin els coneixements i les habilitats necessaris, primer, per comprendre el fenomen criminal i, segon, per fer-hi front de la millor manera possible (en termes d’efectivitat, però també de respecte pels drets humans i la justícia).
D’altra banda, com a fenomen social, la criminalitat i els conflictes socials no es poden analitzar només des d’un vessant concret (jurídic, psicològic, etc.), sinó que comprendre’ls exigeix tenir nocions bàsiques de dret, psicologia i sociologia, i dels mètodes d’investigació social. Per aquesta raó, si decideixes fer Criminologia has de saber que rebràs una formació interdisciplinària, atès que no solament estudiaràs un camp concret del coneixement, sinó que analitzaràs els problemes socials des d’una perspectiva àmplia i integral.
Objectius formatius
El Grau de Criminologia és un estudi multidisciplinari en el qual s’estudia el fenomen de la criminalitat en tota la seva dimensió: la prevenció i el tractament de la delinqüència; la gestió i la resolució de conflictes que implica la consideració del delicte, del delinqüent i de la víctima; el funcionament del sistema penal com a mecanisme de control i de reacció social; les diferents formes de criminalitat en relació amb els problemes socials, etc.
Competències adquirides

Información importante
¿Qué objetivos tiene esta formación?

e

Instalaciones (1) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas
Inicio Ubicación
Fechas a escoger
Girona
Plaça de Sant Domènec, 3, 17004, Girona, España
Ver mapa
Inicio Fechas a escoger
Ubicación
Girona
Plaça de Sant Domènec, 3, 17004, Girona, España
Ver mapa

¿Qué aprendes en este curso?

Política
Psiquiatría forense
Psicología criminal
Criminología forense
Justicia criminal

Programa académico

Introducció al dret constitucional (3104G00068)

Introducció al dret processal (3104G00077)

Teoria del dret (3104G00079)

Introducció a la criminologia (3104G03006)

Metodologia de la investigació social (3104G00082)

Economia política (3104G00075)

Introducció a la sociologia (3104G00080)

Antropologia jurídica (3104G03022)

Introducció a la ciència política (3104G00074)

Espai de llibertat, seguretat i justícia a la Unió Europea (3104G03026)

Introducció a la psicologia (3104G03030)

Dret processal penal (3104G03004)

Bases de la responsabilitat penal (teoria general del delicte) (3104G03005)

Teories criminològiques (3104G03007)

Mediació i resolució de conflictes socials (3104G03008)

Tècniques d'investigació qualitativa (3104G03077)

Dret i societat (3104G03020)

Política criminal i control social (3104G03025)

Espai de llibertat, seguretat i justícia a la Unió Europea (3104G03026)

Presons i dret penitenciari (3104G03027)

Penologia (3104G03028)

Psicologia criminal (3104G03031)

Justícia de proximitat (3104G03009)

Dret penal. Part especial (3104G00076)

Criminologia aplicada (3104G03016)

Criminalitat econòmica (3104G03017)

Tècniques d'investigació (3104G03013)

Tècniques d'investigació quantitativa (3104G03078)

Anàlisi de polítiques públiques (3104G00081)

Espai de llibertat, seguretat i justícia a la Unió Europea (3104G03026)

Victimologia (3104G03029)

Dret de la responsabilitat civil (3104G01006)

Dret de família (3104G01008)

Dret del treball I (3104G01010)

Dret del treball II (3104G01011)

Dret de la seguretat social (3104G01012)

Dret internacional privat I (3104G01021)

Dret internacional privat II (3104G01022)

Dret de societats (3104G01026)

Dret processal civil I (3104G01037)

Dret processal civil II (3104G01038)

Dret europeu de la responsabilitat civil (3104G00001)

Dret del medi ambient (3104G00004)

Introducció al dret comparat (3104G00007)

La lliure circulació de persones i l'accés a la Unió Europea (3104G00010)

Arbitratge i mitjans alternatius a la jurisdicció (3104G00011)

Argumentació jurídica (3104G00012)

El dret penal a la pràctica (3104G00013)

La prova i la seva valoració. Perspectives filosòfiques. (3104G00014)

Internacionalització de la justícia (3104G00016)

Polítiques d'immigració i treball (3104G00018)

Prova judicial i garanties (3104G00019)

Manteniment de la pau i seguretat internacional (3104G00021)

Relacions exteriors de la Unió Europea (3104G00022)

Funció pública i dret penal (3104G00023)

Delinqüència juvenil (3104G00026)

Drogues i dret penal (3104G00027)

Sinistralitat en el treball i prevenció de riscos laborals (3104G00029)

Sancions administratives (3104G00030)

Tractament constitucional de la diversitat (3104G00031)

Estasiologia. Estudi dels partits polítics. (3104G00032)

Ètica i drets humans (3104G00033)

Gestió dels serveis públics (3104G00037)

Història de l'administració espanyola contemporània (3104G00038)

Desigualtats socials i polítiques públiques (3104G00039)

Investigació del comportament electoral (3104G00040)

Nous moviments socials i polítiques alternatives (3104G00043)

Política judicial (3104G00047)

Introducció al dret constitucional comparat (3104G00048)

Dret públic de Catalunya (3104G00050)

Protecció internacional dels drets humans a l'àmbit europeu (3104G00052)

Dret i pluralisme religiós (3104G00053)

Els delictes del jurat (3104G00054)

Teoria i tècnica de la negociació (3104G00057)

Crims internacionals i tribunals penals internacionals (3104G00059)

Ètica de les professions jurídiques (3104G00060)

Empresa pública: iniciativa econòmica pública (3104G00061)

Intervenció social i educativa (3104G00062)

Prevenció comunitària (3104G00063)

Criminologia comparada (3104G03033)

Psiquiatria forense (3104G03034)

Estadística aplicada a l'anàlisi de dades criminològiques (3104G03064)

Criminologia i feminisme (3104G03065)

Seguretat (3104G03076)

Globalització i fiscalitat (3104G00083)

Drets fonamentals i noves tecnologies (3104G00084)

Criminologia (3104G00085)

La lluita contra les discriminacions i el racisme a nivell internacional i europeu (3104G00086)

Constitucionalisme, Unió Europea i globalització econòmica (3104G00087)

Política i gènere (3104G00088)

Comunicació política (3104G00089)

Estat, polítiques socials i règims de benestar (3104G00090)

Elits polítiques (3104G00091)

El dret i la ciència (3104G00092)

Crimina publica. La repressió penal a l'antiga Roma (3104G03080)

Compliance, antifrau i anticorrupció (3104G03081)

Criminologia pel segle XXI (3104G03082)

Execució de mesures penals a la comunitat (3104G03083)

Pràctica criminològica I (3104G03084)

Sociologia del càstig (3104G03085)

Justícia restaurativa en matèria penal (3104G03086)

Víctima i justícia (3104G03087)

Dret i economia (3104G00098)

Globalització i política (3104G00099)

Anglès per a les Ciències Socials (3104G00100)

Policia i societat (3104G03010)

Prevenció de la criminalitat (3104G03011)

La investigació científica aplicada a la criminologia (3104G03014)

Immigració i sistema penal (3104G03021)

Espai de llibertat, seguretat i justícia a la Unió Europea (3104G03026)

Dret de la responsabilitat civil (3104G01006)

Dret de família (3104G01008)

Dret del treball I (3104G01010)

Dret del treball II (3104G01011)

Dret de la seguretat social (3104G01012)

Dret internacional privat I (3104G01021)

Dret internacional privat II (3104G01022)

Dret de societats (3104G01026)

Dret processal civil I (3104G01037)

Dret processal civil II (3104G01038)

Dret europeu de la responsabilitat civil (3104G00001)

Dret del medi ambient (3104G00004)

Introducció al dret comparat (3104G00007)

La lliure circulació de persones i l'accés a la Unió Europea (3104G00010)

Arbitratge i mitjans alternatius a la jurisdicció (3104G00011)

Argumentació jurídica (3104G00012)

El dret penal a la pràctica (3104G00013)

La prova i la seva valoració. Perspectives filosòfiques. (3104G00014)

Internacionalització de la justícia (3104G00016)

Polítiques d'immigració i treball (3104G00018)

Prova judicial i garanties (3104G00019)

Manteniment de la pau i seguretat internacional (3104G00021)

Relacions exteriors de la Unió Europea (3104G00022)

Funció pública i dret penal (3104G00023)

Delinqüència juvenil (3104G00026)

Drogues i dret penal (3104G00027)

Sinistralitat en el treball i prevenció de riscos laborals (3104G00029)

Sancions administratives (3104G00030)

Tractament constitucional de la diversitat (3104G00031)

Estasiologia. Estudi dels partits polítics. (3104G00032)

Ètica i drets humans (3104G00033)

Gestió dels serveis públics (3104G00037)

Història de l'administració espanyola contemporània (3104G00038)

Desigualtats socials i polítiques públiques (3104G00039)

Investigació del comportament electoral (3104G00040)

Nous moviments socials i polítiques alternatives (3104G00043)

Política judicial (3104G00047)

Introducció al dret constitucional comparat (3104G00048)

Dret públic de Catalunya (3104G00050)

Protecció internacional dels drets humans a l'àmbit europeu (3104G00052)

Dret i pluralisme religiós (3104G00053)

Els delictes del jurat (3104G00054)

Teoria i tècnica de la negociació (3104G00057)

Crims internacionals i tribunals penals internacionals (3104G00059)

Ètica de les professions jurídiques (3104G00060)

Empresa pública: iniciativa econòmica pública (3104G00061)

Intervenció social i educativa (3104G00062)

Prevenció comunitària (3104G00063)

Criminologia comparada (3104G03033)

Psiquiatria forense (3104G03034)

Estadística aplicada a l'anàlisi de dades criminològiques (3104G03064)

Criminologia i feminisme (3104G03065)

Seguretat (3104G03076)

Globalització i fiscalitat (3104G00083)

Drets fonamentals i noves tecnologies (3104G00084)

Criminologia (3104G00085)

La lluita contra les discriminacions i el racisme a nivell internacional i europeu (3104G00086)

Constitucionalisme, Unió Europea i globalització econòmica (3104G00087)

Política i gènere (3104G00088)

Comunicació política (3104G00089)

Estat, polítiques socials i règims de benestar (3104G00090)

Elits polítiques (3104G00091)

El dret i la ciència (3104G00092)

Crimina publica. La repressió penal a l'antiga Roma (3104G03080)

Compliance, antifrau i anticorrupció (3104G03081)

Criminologia pel segle XXI (3104G03082)

Execució de mesures penals a la comunitat (3104G03083)

Pràctica criminològica I (3104G03084)

Sociologia del càstig (3104G03085)

Justícia restaurativa en matèria penal (3104G03086)

Víctima i justícia (3104G03087)

Dret i economia (3104G00098)

Globalització i política (3104G00099)

Anglès per a les Ciències Socials (3104G00100)

Pràctiques externes (3104G03074)